သင္ အျခားသူေတြရဲ႕ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို သိရွိခံစားခ်င္ပါသလား။

 

စြဲမက္စရာ ခ်က္တင္ဇာတ္လမ္းေလးေတြကို
သင့္ဖုန္းမွာ ရယူၿပီး ေပ်ာ္စရာေတြ၊ အလြမ္းအေဆြးေတြ
တၿပိဳင္တည္း ခံစားလိုက္ပါ။

ဇာတ္လမ္းသစ္ေတြ၊ လွည့္ကြက္သစ္ေတြကို ကလစ္အခ်က္တိုင္းမွာ
ရွာေဖြလိုက္ပါ။

 

 

က်သင့္ေငြ – တစ္ရက္ ၉၉က်ပ္